logo
AUDENTES DEUS IPSE JUVAT

Veikla


             

Sporto klubas “Adrenalino centras” yra įkurtas 2012 m. lapkričio 27 d. Sporto klubo veiklos tikslas yra vienyti savo narius, siekiant plėtoti ir populiarinti motociklų sportą bei motociklininkų judėjimą Lietuvos Respublikoje, dalyvauti Lietuvos Respublikoje bei užsienio valstybėse organizuojamose motociklų sporto varžybose, organizuoti motociklų sporto varžybas bei treniruotes, kitus su motociklininkų judėjimu susijusius renginius, atstovauti motociklų sporto interesus valstybinėse institucijose, kituose viešuosiuose ar privačiuose juridiniuose asmenyse, bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis motociklų sporto bei motociklininkų judėjimo vystymo klausimais.

Sporto klubo kolektyvas – tai ambicinga plento žiedo motociklų sporto komanda, kurios nariai yra pasiekę laimėjimų Lietuvos ir užsienio plento žiedo motociklų varžybose, pavyzdžiui, iškovotas 2011 m. Lietuvos plento žiedo čempiono vardas Rookie 1000 klasėje, 2012 m. iškovotas Lietuvos plento žiedo vicečempiono vardas Superbike klasėje, laimėti atskiri 2012 m. Lietuvos plento žiedo čempionato etapai Pretendent klasėje. Laimėjimų tradicija pratęsta ir 2013 m. - iškovotas Lietuvos plento žiedo čempiono vardas Rookie 1000 klasėje, Lietuvos plento žiedo čempiono vardas Superbike klasėje, tuo pačiu ir užsitikrintas Absoliutaus Lietuvos čempiono vardas, o "Adrenalino centro" komanda pirmaisiais savo veiklos metais laimėjo pirmą vietą komandinėje įskaitoje.

Klubas bei jį atstovaujantys lenktynininkai kelia sau tikslus kovoti dėl prizinių vietų atskirose Lietuvos plento žiedo motociklų čempionato klasėse, dalyvauti ir deramai atstovauti Lietuvą dalyje Alpe Adria čempionato (Vidurio ir Rytų Europos) etapų, dalyvauti Pabaltijo plento žiedo motociklų čempionate.

Be tiesioginio dalyvavimo varžybose, sporto klubas numato prisijungti prie plento žiedo motociklų mėgėjų treniruočių, teorinio/praktinio motociklų vairavimo įgūdžių tobulinimo renginių Lietuvoje ir užsienyje vykdymo ir organizavimo.