logo
AUDENTES DEUS IPSE JUVAT

LMSF Plento žiedo komisijos veikla


 

LMSF Plento žiedo komisijos sudėtis

Komisijos pirmininkas - Mantas Vybornas

Komisijos nariai: Linas Navickas, Vitas Lopinys, Evaldas Mikutis, Šarūnas Pladas

_____________________________________________________________________

 

 

 

LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS

PLENTO ŽIEDO KOMISIJOS

 POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2014-03-05, Elektrėnai


Posėdis įvyko 2014-03-05, Elektrėnai, Rungos 4.

Posėdžiui pirmininkas – LMSF Plento žiedo komisijos pirmininkas Mantas Vybornas.

Posėdžio sekretorius – LMSF Plento žiedo komisijos narys Vitas Lopinys.

 

Posėdyje dalyvavo LMSF Plento žiedo komisijos nariai: Mantas Vybornas, Vitas Lopinys, Linas Navickas, Šarūnas Pladas, Evaldas Mikutis.

 

Posėdžio darbotvarkės klausimai:

1. Dėl 2014 metų Lietuvos superbike atvirojo čempionato kalendoriaus.

2. Dėl Nemuno žiedo trasos būklės.

 

1. SVARSTYTA: . Dėl 2014 metų Lietuvos superbike atvirojo čempionato kalendoriaus.

Klausimą pristatė: Linas Navickas.

2014 metų sezono metu numatant Lietuvos superbike atvirojo čempionato kalendorinį grafiką atsižvelgiama į Estijos čempionato, Latvijos čempionato bei Alpe Adria čempionato grafikus, taip pat į šiuo metu skelbiamą Nemuno žiedo trasos kalendorių.

Kalbėjo: Mantas Vybornas, Evaldas Mikutis, Linas Navickas, Vitas Lopinys, Šarūnas Pladas.

NUTARTA: patvirtinti preliminarų 2014 m. Lietuvos superbike atvirojo čempionato grafiką:

1)     Superbike (SB) ir Supersport (SS) klasių varžybos vyks:

-        gegužės 31 d. -birželio 1 d. Estija, Parnu;

-        rugpjūčio 1-3 d. Lenkija, Poznan;

-        rugpjūčio 16-17 d. Lietuva, Nemuno žiedas;

-        rugsėjo 12-14 d. Slovakia, Slovakiaring.

2)     Kitų klasių varžybos vyks:

-        gegužės 9-10 d. Lietuva, Nemuno žiedas;

-        gegužės 31 d.- birželio 1 d. Estija, Parnu;

-        liepos 20 d. Estija, Parnu;

-        rugpjūčio 16-17 d. Lietuva, Nemuno žiedas.

Balsavimo rezultatai: 4 – už, Evaldas Mikutis - prieš.

 

2. SVARSTYTA: Dėl Nemuno žiedo trasos būklės.

Klausimą pristatė: Mantas Vybornas, Linas Navickas.

Prieš LMSF Plento žiedo komisijos posėdį Nemuno žiedo trasos būklė buvo apžiūrėta komisijos narių Manto Vyborno bei Lino Navicko. Apžiūros metu nustatyti tokie defektai bei būtini atlikti darbai:

-        visos trasos grunto kokybė šalia asfalto kraštų yra nepatenkinama;

-        būtina sutvarkyti visas matomas duobes, ištrupėjusį asfaltą, pavyzdžiui, “šakių” posūkyje;

-        reikia sutvarkyti antro kairio posūkio saugos zoną, prie atitvarų esančias apsaugines padangas;

-        antro kairio posūkio apačioje yra išlaužtas atitvaras ir bebrų apgraužti medžiai;

-        būtina išvalyti/prakasti melioracijos griovelį kairėje pusėje “ąžuolo” posūkio pusėje;

-        už “ąžuolo” posūkio atitvarų būtina sutvarkyti betoninius blokus su armatūra bei apsaugines padangas;

-        būtina uždengti stulpus prie Reginos namo;

-        prie Reginos namo esančio atitvaro apačia turi būti uždengta apsauginėmis padangomis;

-        visoje trasoje būtina įrengti sportininkams atstumą iki posūkio parodančias  lenteles iš putoplasto;

-        būtina supurenti visas greičio gesinimo bei saugos zonas;

-        būtina išnaikinti trasos asfalto dangos įtrūkimuose augančias žoles;

Kalbėjo: Mantas Vybornas, Evaldas Mikutis, Linas Navickas, Vitas Lopinys, Šarūnas Pladas.

NUTARTA:  kreiptis į Nemuno žiedo vadovybę, reikalaujant pašalinti nustatytus trūkumus.

            Balsavimo rezultatai: 5 – už.

 

Mantas Vybornas

Vitas Lopinys

Linas Navickas

Evaldas Mikutis

Šarūnas Pladas

_________________________________________________________________________  

 

 

 

LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS

PLENTO ŽIEDO KOMISIJOS

 POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2014-01-17, Vilnius


Posėdis įvyko 2014-01-17, Vilnius, Savanorių 176.

Posėdžiui pirmininkas – LMSF Plento žiedo komisijos pirmininkas Mantas Vybornas.

Posėdžio sekretorius – LMSF Plento žiedo komisijos narys Vitas Lopinys.

 

Posėdyje dalyvavo LMSF Plento žiedo komisijos nariai: Mantas Vybornas, Vitas Lopinys, Linas Navickas, Šarūnas Pladas, Evaldas Mikutis.

 

Posėdžio darbotvarkės klausimai:

1. Dėl 2014 metų Lietuvos superbike atvirojo čempionato kalendoriaus.

2. Dėl 2014 metų Lietuvos superbike atvirojo čempionato nuostatų projekto atskirų punktų peržiūrėjimo.

 

1. SVARSTYTA: . Dėl 2014 metų Lietuvos superbike atvirojo čempionato kalendoriaus.

Klausimą pristatė: Mantas Vybornas.

2014 metų sezono metu siekiama pritraukti daugiau sportininkų bei patį čempionatą padaryti patrauklesnį. Norint tai pasiekti, pirmiausia, svarstytinas dalyvavimo varžybose išlaidų mažinimo klausimas. Tuo tikslu siūloma mažinti etapų skaičių nuo 6 iki 4, bei, esant galimybei, kalendoriuje numatyti visas varžybas Lietuvoje, Nemuno žiedo trasoje bei Estijoje, Parnu, o Superbike (SBK) bei Supersport (SSP) klasėms varžybas taip pat organizuoti Lenkijoje, Tor Poznan ir Slovakijoje ar kitoje panašaus lygio regiono trasoje.

Kalbėjo: Mantas Vybornas, Evaldas Mikutis, Linas Navickas, Vitas Lopinys, Šarūnas Pladas.

NUTARTA:

1. 2014 m. Lietuvos superbike atvirajame čempionate bus organizuojami 4 etapai.

2. Visi čempionato etapai bus įskaitiniai.

3. Superbike (SBK) ir Supersport (SSP) klasių varžybų kalendorius bus atskirtas nuo kitų klasių varžybų grafiko, tačiau du etapai sutaps - bus organizuojami Lietuvoje (Nemuno žiedo trasoje) ir Estijoje (Parnu). Lietuvoe etapas minėtose klasėse bus organizuojamas į sezono pabaigą.

            Balsavimo rezultatai: 5 – už.

 

2. SVARSTYTA: Dėl 2014 metų Lietuvos superbike atvirojo čempionato nuostatų projekto atskirų punktų peržiūrėjimo.

Klausimą pristatė: Šarūnas Pladas, Linas Navickas, Evaldas Mikutis.

Rengiant 2014 metų Lietuvos superbike atvirojo čempionato nuostatų projektą, būtina peržiūrėti atskirus jo punktus, susijusius su čempionato įskaitos skaičiavimo taisyklėmis, sportininkams taikomus apribojimais renkantis klasę ir t.t.

Kalbėjo: Mantas Vybornas, Evaldas Mikutis, Linas Navickas, Vitas Lopinys, Šarūnas Pladas.

NUTARTA:

1. Sportininkas 2 ar daugiau metų nedalyvavęs varžybose, gali pereiti į žemesnę klasę, tačiau tik per vieną pakopą, pvz. iš SBK į Rookie, bet ne Pretendent.

2. Sprendžiant klausimą dėl sportininko privalomo perkėlimo į aukštesnę klasę, taikomas tik rato įveikimo laiko Nemuno žiedo trasoje kriterijus, atsisakant užimtos prizinės vietos kriterijaus.

3. Superbike (SBK) ir Supersport (SSP) klasių sportininkų sezono metu iškovotų taškų sumavimui taikomas atviras skaičiavimo metodas (taškai skaičiuojami atsižvelgiant į bendroje įskaitoje su užsienio sportininkais užimtas vietas). Šis taškų sumavimo principas netaikomas kitose klasėse dalyvaujantiems sportininkams bei komandinėje įskaitoje.

            Balsavimo rezultatai: 5 – už.

 

Mantas Vybornas

Vitas Lopinys 

Linas Navickas

Evaldas Mikutis

Šarūnas Pladas

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS

PLENTO ŽIEDO KOMISIJOS

 POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2013-05-28, Vilnius

Posėdis įvyko 2013-05-28, Vilnius, Gedimino 19.

Posėdžiui pirmininkas – LMSF Plento žiedo komisijos pirmininkas Mantas Vybornas.

Posėdžio sekretorius – LMSF Plento žiedo komisijos narys Vitas Lopinys.

Posėdyje dalyvavo LMSF Plento žiedo komisijos nariai: Mantas Vybornas, Vitas Lopinys, Linas Navickas, Evaldas Mikutis, Šarūnas Pladas.

 

Posėdžio darbotvarkės klausimai:

1. Dėl LMSF Plento žiedo komisijos biudžeto.

2. Dėl  2013 m. Lietuvos superbike atvirojo čempionato I etapo rezultatų tvirtinimo.

3. Dėl sportininkų bei teisėjų dalyvavimo nelegaliuose renginiuose bei varžybose.

 

1. SVARSTYTA: Dėl LMSF Plento žiedo komisijos biudžeto.

Klausimą pristatė: Linas Navickas.

2013 m. siūloma LMSF Plento žiedo komisijos biudžetą paskirstyti taip:  už Lietuvos superbike atvirojo čempionato etapų Kačerginės Nemuno žiede organizavimą sporto klubui „Dolce moto“ skirti 3355 lt, metiniams LMSF apdovanojimams skirti 1745 lt, išvykoje vykstančių čempionato etapų apdovanojimams skirti 1600 lt.

Kalbėjo: Mantas Vybornas, Evaldas Mikutis, Linas Navickas, Vitas Lopinys, Šarūnas Pladas.

NUTARTA: Pritarti siūlomam 2013 m. LMSF Plento žiedo komisijos biudžeto paskirstymui.

Balsavimo rezultatai: 5 – už.

 

2. SVARSTYTA: Dėl  2013 m. Lietuvos superbike atvirojo čempionato I etapo rezultatų tvirtinimo.

Klausimą pristatė: Šarūnas Pladas.

Kalbėjo: Linas Navickas.

NUTARTA: Patvirtinti 2013 m. Lietuvos superbike atvirojo čempionato I etapo rezultatus.  

Balsavimo rezultatai: 5 – už.

 

3. SVARSTYTA:  Dėl sportininkų bei teisėjų dalyvavimo nelegaliuose renginiuose bei varžybose.

Klausimą pristatė: Linas Navickas.

Atsižvelgiant į tai, kad sporto klubo „Adrenalino centras“ sportininkai dalyvavo svarstomuose renginiuose, nuo klausimo nagrinėjimo nusišalino LMSF Plento žiedo komisijos narys Vitas Lopinys

Kalbėjo: Mantas Vybornas, Evaldas Mikutis, Linas Navickas, Šarūnas Pladas.

NUTARTA: 1. Sportininkams, dalyvaujantiems nelegaliose plento žiedo varžybose, taikyti tokias sankcijas:

- pirmą kartą įspėti žodžiu arba raštu;

- už antrą dalyvavimą skirti  300 lt baudą; bauda turi būti sumokėta per 5 darbo dienas, nesumokėjus baudos per nurodytą terminą, sportininkui suspenduojama LMSF licencija;

- už trečią dalyvavimą taikomas licencijos atėmimas.

 2. Teisėjams, kurie teisėjaus nelegaliame renginyje, suspenduoti teisėjų licencijas.

Balsavimo rezultatai: 4 – už.

 

Mantas Vybornas
Vitas Lopinys

Linas Navickas

Evaldas Mikutis

Šarūnas Pladas

__________________________________________________________________________

 

 

 

LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS

PLENTO ŽIEDO KOMISIJOS

 POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2013-04-11, Kaunas


Posėdis įvyko 2013-04-11, Kaunas, Vičiūnų 13.

Posėdžiui pirmininkas – LMSF Plento žiedo komisijos pirmininkas Mantas Vybornas.

Posėdžio sekretorius – LMSF Plento žiedo komisijos narys Vitas Lopinys.

Posėdyje dalyvavo LMSF Plento žiedo komisijos nariai: Mantas Vybornas, Vitas Lopinys, Linas Navickas, Evaldas Mikutis.

 

Posėdžio darbotvarkės klausimai:

1. Dėl Pretendent klasės dalyvavimo Lietuvos čempionate.

2. Dėl  2013 m. Lietuvos superbike atvirojo čempionato nuostatų projekto aptarimo.

 

1. SVARSTYTA: Dėl Pretendent klasės dalyvavimo Lietuvos čempionate.

Klausimą pristatė: Linas Navickas.

Rengiant 2013 m. Lietuvos superbike atvirojo čempionato nuostatų projektą kilo diskusija, ar nuostatų projekte numatyti, kad Pretendent klasės sportininkai dalyvauja Lietuvos čempionate ir šios klasės nugalėtojui suteikiamas Lietuvos čempiono Pretendent klasėje vardas.

Kalbėjo: Mantas Vybornas, Evaldas Mikutis, Linas Navickas, Vitas Lopinys.

NUTARTA: 2013 m. Lietuvos superbike atvirojo čempionato nuostatų projekte numatyti, kad Pretendent klasės sportininkai dalyvauja Lietuvos čempionate ir šios klasės nugalėtojui suteikiamas Lietuvos čempiono Pretendent klasėje vardas.

Balsavimo rezultatai: 3 – už, susilaikė – Mantas Vybornas.

 

2. SVARSTYTA: Dėl  2013 m. Lietuvos superbike atvirojo čempionato nuostatų projekto aptarimo.

Klausimą pristatė: Vitas Lopinys.

2013 m. Lietuvos superbike atvirojo čempionato nuostatų projektas buvo parengtas, atsižvelgiant į LMSF Plento žiedo komisijos 2012 m. pabaigos bei 2013 m. pradžios protokolinius sprendimus taip pat atskirų Plento žiedo komisijos narių pateiktus siūlymus bei pastabas.

Kalbėjo: Mantas Vybornas, Linas Navickas, Evaldas Mikutis, Vitas Lopinys

NUTARTA: Pritarti 2013 m. Lietuvos superbike atvirojo čempionato nuostatų projektui bei teikti jį tvirtinti LMSF Tarybai.

Balsavimo rezultatai: 4 - už.

 

Mantas Vybornas
Vitas Lopinys

Linas Navickas

Evaldas Mikutis

__________________________________________________________________________